Hệ Thống Taka BBQ – Buffet Lẩu Trưa / Tối Chuẩn Vị Hàn Quốc Menu 219K

219,000