RT25M4032BU/SV – Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV Mới 2020

7,900,000