RT22M4032BU/SV – Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV 2020

7,500,000