Ống nghiệm PS trắng trong có nắp không nhãn HTM 5ml dạng túi 100 cái

59,400