Bộ xét nghiệm phát hiện sớm HIV Alere Combo Ag/ab 14 ngày kết quả chính xác hơn 95%

80,000