Kindle paperwhite gen 2, gen 3 ngoại hình xước xát

1,350,000