[Kindle basic 8th-10th] Smartcover tự động tắt mở

110,000