Dây điện nối 2m5 cao cấp ominsu (Tải 2000w)

33,400