Phích cắm chuyển đổi đa năng 3 chấu- giắc cắm điện chuyển đổi ổ 3 chấu- ổ cắm chuyển đổi 3 chân

18,000