Buffet Tối Thứ 5 – Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ nhật tại Nhà Hàng Gánh Bông Sen, Tinh Hoa Ẩm Thực Sài Thành

359,000