Bơm tiêm tiểu đường, Bơm tiêm Insulin Promiseme 0.3ml – 0,5ml -1ml ml hộp 100 cái

249,000