xe lăn nhập khẩu nhật cao cấp

9,800,000

XE LĂN KAWAMURA KZM 22 – 42
Nhà sàn xuất: Kawamura cycle
( Kobe – Japan)
Khung : Nhôm cao cấp  AL7003
Bánh đặc : ngoài PU bên trong Rupper ( bền trên 200,000km),
Yêm như bánh hơi do thiết kế đặc biệt.
Gát tay hai bên mở lên được. gát chân có thể