Viên Uống Hỗ Trợ Giảm Đường Huyết và Giảm Nguy Cơ Biến Chứng Của Đái Tháo Đường – Đường Huyết Vương Hủ 30 viên

240,000