Quạt Đứng Toshiba F-LSD30(W)VN – Trắng – Hàng chính hãng

2,100,000