Phấn rôm Johnson Baby 65g trẻ em, bôi trước khi wax

16,500