Nhẫn trơn, nhẫn chỉ mạ màu 24 bền màu có khắc 9999 cao cấp Orin N44

9,000