Nhẫn đôi, nhẫn nam nữ trơn titan thép thanh chữ nhật cá tính NTK97

7,900