Máy tính bảng Fire HD 10 Plus RAM 4GB 2021 – Màu đen Slate

4,098,000