Main iphone đã bypaas vào trong nguyên zin dùng full chức năng

320,000