Kính Hiển Vi Giấy Foldscope – Khám phá vi thế giới diệu kỳ

120,000