Khay nhẫn đỏ lớn 32cm x 25cm x 4,5 có nắp kính

135,000