Đồng Hồ Vạn Năng Đo Điện ZT-300AB, Có Kết Nối Bluetooth Điều Khiển Qua Điện Thoại

565,000