Dây Mạng Bấm Sẵn 2 Đầu CAT5 20 Mét (màu ngẫu nhiên)

34,000