Cuộn dây quạt B3/B4/B5/B6 lốc quạt 44/46mm Vuông (100% dây đồng) Loại tốt

109,000