Cao chè vằng dùng thử 20gr

8,000

#caochevang , #caochevangse , #caochevanggiare
Cao dùng thử 1 miếng 20-25gr dùng được 2-4 ngày tùy sở thích người uônhs
Túi lọc của sy quan lục quân 1 túi gồm 20 túi nhỏ uống dc 5-7ngay
Khách nào sợ đắng thi mua túi lọc nhé vì túi lọc ngon dễ uống