Cánh quạt 7 lá SENKO đủ màu sắc phù hợp với quạt LTS1636 . DR1608 , DTS1607, TC1622 hàng chính hãng cao cấp

40,000