Bóng đèn bắt muỗi ( dùng để thay thế bóng khi bóng chính bị hỏng)

72,000