Bộ 2 đầu bàn chải điện P/S – Trắng Răng Tự Nhiên

187,000