Biến Áp Đổi Nguồn LiOA Điện vào 220V – Điện ra 3 Đường 100/110/120V Công suất 800/1000/1500VA

610,000