500ml Cốt gừng nghệ hạt gấc 3 tháng 10 ngày

45,000